Verzekeringsvormen

+31 (0)43 - 361 09 69

Verzekeringsvormen

De definitie van verzekeren is: "een overeenkomst waarbij de ene partij zich jegens de andere partij, tegen genot ener premie, verbindt om deze schadeloos te stellen voor verlies, schade of gemis van verwacht voordeel die zij door een onzeker voorval zou kunnen lijden".

In soortgelijke teksten waren in het verleden de polisvoorwaarden ook opgesteld. Gelukkig hebben de verzekeraars er alles aan gedaan de polisvoorwaarden leesbaarder te maken. Toch blijven verzekeringen voor velen een lastige materie.

Er zijn veel vormen van verzekeringen zoals schadeverzekeringen, levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen, allemaal beschermers van uw bezit, vermogen, kosten bij uitvaart en zelfs bij het in leven zijn op de einddatum van de verzekering in de vorm van een uitkering op de einddatum.

Op onze site treft u alle vormen van verzekeringen aan in makkelijk leesbare taal.

Onze adviseur bezoekt u graag om samen met u uw risico's in kaart te brengen, u te adviseren en samen met u te kijken of uw huidige verzekeringen aansluiten op uw risico's.