Uw huis verkopen

+31 (0)43 - 361 09 69

Een kennismaking

Wijnands Tilli Assurantiën & Makelaardij is een jong en enthousiast kantoor en heeft zich in korte tijd een stevige positie weten te verwerven binnen het “makelaarsland” in Belgisch en Nederlands Limburg. Ons werkgebied strekt zich uit van Vaals tot Tongeren en van de Ardennen tot Sittard, met een duidelijke nadruk op naast het Nederlandse Heuvelland, Maastricht, de Voerstreek, de Haspengouw en het gebied rond Luik.
Het accent in ons werken ligt vooral op woningen, waarbij wij het gaarne zoeken in een brede keuze en grote variatie. Het moet wel raar lopen als een zoeker in onze portefeuille niet iets van zijn gading vindt!

Onze servicegerichte aanpak en brede oriëntatie op de markt hebben ertoe geleid dat wij een zeer gevarieerd aanbod presenteren. Grote, omvangrijke projecten (ook bedrijfsmatig) worden met evenveel zorg behandeld als het kleinere, bescheiden aanbod. Onze werkwijze heeft van meet af aan tot vertrouwen en waardering geleid - begrippen die wij in de roerige periode van nu koesteren.

Een belangrijk gegeven in onze bedrijfsvoering vormt - naast de centrale locatie van het kantoor, waardoor wij een brandpunt vormen voor zoekers en aanbieders in de Euregio - het feit dat onze achtergrond een vertrouwenwekkend aanspreekpunt, ook op gebied van advisering, oplevert.

Door ons lidmaatschap van de beroepsorganisaties VBO en B.I.V. weten wij ons bovendien gesteld onder tuchtrechtelijk toezicht in Nederland.


Tarieven

De hoogte van onze courtagetarief is afhankelijk van diverse factoren, zoals complexiteit van de opdracht, afstand ten opzichte van ons kantoor, te verwachten opbrengst etc..

Uit onze honorering wordt bestreken:

 • Waarde advies
 • Beschrijving woning
 • Tuinbord
 • Opname, montage en publicatie woonfilm
 • Ontwerp internet- en advertentieteksten
 • Opname en montage van een woonfilm voor diverse websites
 • Publicatie onder andere op www.wijnandstilli.nl, www.funda.nl, www.wijnandstilli.nl, www.jaap.nl www.wijnandstilli.nl, www.mooilimburgs.nl,www.wijnandstilli.nl, www.huisenaanbod.nl, etc.
 • Begeleiding van de bezichtigingen
 • Voeren van de onderhandelingen
 • Opmaken van de koopcontracten
 • Inhoudelijk doornemen van de koopcontracten met partijen en begeleiding bij ondertekening
 • Bewaking van de termijnen, data en voorwaarden genoemd in de koopcontracten
 • Begeleiding van diverse keuringen, denk aan bouwkundige keuring en energieprestatiecertificaat en begeleiding van de taxatie in opdracht van uw koper door een taxateur.
 • Instrueren van de notaris.
 • Controle van de transportakte en eindafrekening van de notaris.
 • Organiseren van de eindinspectie, opname van de meterstanden en begeleiding bij de overdracht bij de notaris

Twee makelaars van Wijnands Tilli Assurantiën en Makelaardij staan voor u gereed om uw pand of object met verve en enthousiasme voor het voetlicht te brengen. Onze registratie als gecertificeerd makelaar zorgt voor een kwaliteitskenmerk en onderscheidt ons bureau van dat van meer avontuurlijke ondernemers op makelaarsgebied.

Wij zien een samenwerking met u met warme belangstelling tegemoet en drukken het vertrouwen uit dat een en ander, over en weer, tot grote voldoening zal leiden.

Ralph Wijnands & Dennis Tilli